O NAS

 

 

Szanowni Państwo.

 

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą ofertą nieodpłatnego konsultanta i brokera ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialnego i kompetentnego zarządzania ryzykiem Państwa przedsiębiorstwa.

 

INFORMACJA O BROKERZE 

 

EKO BROKER Sp. z o. o. prowadzi działalność na podstawie Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, na mocy Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 2226/16 z dnia 05.01.2016 r. na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jako broker jest wpisany do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych ( 00002105/U).

 

W uzupełnieniu podstawowej dzialalności brokerskiej, od dnia 27.12.2017 r. na mocy Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 80/R/17, EKO BROKER Sp. z o. o. wykonuje także działalność brokerską w zakresie reasekuracji.

 

Zgodnie z wymaganiami Ustawodawcy, posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

 

Suma gwarancyjna tej polisy wynosić będzie odpowiednio:

 

1.250.618,00 EUR      w odniesieniu do jednego zdarzenia,
1.875.927,00 EUR      w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

 

EKO BROKER Sp. z o. o. nie jest brokerem ubezpieczeniowym w tradycyjnym rozumieniu, ponieważ jako dedykowany podmiotom polskiego rynku ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów, specjalizuje się wyłącznie w obsłudze podmiotów tej branży.

Nie obsługujemy klientów o innym obszarze działalności, ponieważ jesteśmy wyspecjalizowani w zakresie ochrony ryzyk związanych wyłącznie z branżą „odpadową”.

 

Jako branżowy broker ubezpieczeniowy (in house broker - IHB), oferujemy kompleksowe zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym i dostarczenie ochrony ubezpieczeniowej, spełniającej wszystkie kryteria gwarancji odszkodowawczej. 

 

Mamy nadzieję, że przedstawione na naszych stronach informacje i metodologia pracy, skłoni Państwa do rozważenia naszej oferty jako kompetentnej i odpowiadającej Państwa oczekiwaniom, a także pozwoli zbudować wspólny program ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich zakładów gospodarki odpadami, przez co egzekwowanie dobrej i taniej ochrony ubezpieczeniowej stanie się faktem.

 

 

Zarząd  EKO BROKER Sp. z o. o.